Horn & Co. Kosova sh.p.k.

Ndërtimtari të ulët, ngarkime & shërbime të tjera

Ne jemi partnerë të besueshëm në fushën e punimeve në tokë, në kanalizime  dhe në rrenimin e objekteve te ndryshme si dhe në shërbimin e mirembajtjes te rrugeve dhe hapsirave te tjera gjate sezonit te dimrit dhe shërbime të tjera në fushën e ndërtimeve të ulëta. Me parkun tonë të gjerë të makinave dhe me personelin tonë të shkolluar të kualifikuar ne ju qëndrojmë juve në krah gjithmonë profesionalisht dhe kompetentë në rast të zgjidhjeve të detyrave tuaja.

Pretendimet më të larta në kualitet dhe besueshmëri qëndrojnë për ne dhe njohuritë tona teknike „Made in Germany“ dhe janë kështu forcë lëvizëse për rezultatet tona në çdo stinë të vitit.

Me qëllim që njëra të kapet me tjetrën - ekonomikisht si dhe ekologjikisht.